top of page

waardenspel gemeente intercultureel dialoog

Het spel dat een intercultureel waardendialoog faciliteert

Met de Participatieverklaring worden nieuwkomers sinds de zomer 2017 verplicht te tekenen dat ze de Nederlandse kernwaarden kennen en respecteren. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om deze waarden uit te leggen. Omdat het moeilijk is om de abstracte kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit handen en voeten te geven is het ervaringsgerichte spel WAARDEN?! speciaal voor dit doel en deze doelgroep ontwikkeld.

Omdat het moeilijk is om over waarden te spreken, worden waarden in dit spel benaderd via praktijken en wetten. Praktijken en wetten zijn de concrete uitingen van waarden en daarom beter te begrijpen, te herkennen en te bespreken. Door de praktijken en wetten te relateren aan de drie Nederlandse kernwaarden, zullen deze abstracte begrippen ook beter worden begrepen.

Naast het beter begrijpen van de waarden, leidt het spel ook tot een intercultureel dialoog. Door overeenkomsten en verschillen tussen praktijken, wetten en waarden van verschillende culturen te bespreken, ontstaat er een gesprek waarin deelnemers verhalen over hun achtergrond kunnen delen en zich er trots over kunnen voelen. Hierdoor ontstaat een gelijkwaardige benadering van de wetten en praktijken van de landen van de nieuwkomers en van Nederland. Bovendien komt er zo tijdens het spelen een micro-pluriforme samenleving tot stand zoals die in Nederland ook op macro-niveau aanwezig is.

Bekijk de video hieronder om een indruk van het spel te krijgen.

WAARDEN?! Het spel
Video afspelen
"Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there's a field. I'll meet you there. When the soul lies down in that grass, the world is too full to talk about."
Rumi,
13th-century Persian Poet

Nieuws

Al gespeeld door

Lees de reactie van Filiz Çatalgöl 

0.jpeg

Trainee gemeente Amsterdam Young Professionals Programma voor Statushouders

Filiz Çatalgöl

'Een ontzettend toffe manier om ongeschreven regels bloot te leggen en te herschrijven!'

Lees de reactie van Marjan Lahnstein

5835.png
0 (1).jpeg

Participatieverklaringstrainer Participe Delft

Marjan Lahnstein

'Het spel brengt mensen bij elkaar, het spel het verbindt.'

Lees de reactie van Kim van Walbeek

header.jpg
Kim van Waalbeek.jpeg

Projectmedewerker Young Professionals Programma voor Statushouders bij Gemeente Amsterdam

Kim van Walbeek

'Het spel heeft gesprekken op gang gebracht die je in andere situaties niet snel zou voeren'
bottom of page